o sklepie regulamin kontakt
Masz pytanie? Zadzwoń: 94 721 38 38
Infolinia: Pon. - Pt: 900 - 1400
Oto sklep internetowy, gdzie znajdziesz produkty, które ...
sam projektujesz!
Produkty, dekoracje, upominki personalizowane.
koszyk jest pusty
Przedmiotów: 0
Oferujemy etykiety samoprzylepne na nalewki, na wino, na przetwory oraz dekoracje weselne.

3 proste kroki:

1. Znajdź interesujący Cię produkt
2. Zmieniaj napisy na własne
3. Zmieniaj obrazki lub dodaj własne zdjęcie

Zawieszki weselne

Zawieszki na wódkę weselną
Udekoruj trunki weselne elegancką zawieszką.
wodoodporne, estetyczne, eleganckie

Dekoracje ślubne

Tablice Ślubne (13.99 zł)
Etykiety na wódkę (0,69 zł)

Dekoracje ślubne

Etykiey na wódkę weselną (0,69 zł)

Tablice adresowe

Tablice elewacyjne na posesję z numerem domu, nazwą ulicy, nazwą miejscowości...
Cena od: 28zł / szt

Etykiety na nalewki

Bardzo duży wybór smaków,
Dowolne napisy
Możliwość wklejenia własnego zdjęcia
Różne kształty i wymiary
Cena od: 0,69zł / szt

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Wyczaruj.pl
obowiązujący od 25.05.2018

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący - każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep - sklep internetowy Wyczaruj.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.wyczaruj.pl.
Sprzedawca - PAWEŁ KSIĄŻKIEWICZ, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą InterPIX Paweł Książkiewicz, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, nr NIP 4990248556 , nr REGON 320165785, Kopnica 37, 76-150 Darłowo.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

1. Adres pocztowy: Kopnica 37, 76-150 Darłowo
2. Adres e-mail: sklep@wyczaruj.pl
3. Telefon: 94 721 38 38


§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

- Urządzenie z dostępem do Internetu
- Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar.
2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz koszty dostawy towaru.
3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

§ 5 PŁATNOŚCI

1. Za złożone zamówienie można zapłacić:

a. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
b. Za pośrednictwem platformy płatniczej Przelewy24.

2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 14 dni roboczych od złożenia
zamówienia.

3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
2. Na termin realizacji zamówienia składa się termin wysyłki oraz termin doręczenia zgodnie z wybranym przez Kupującego sposobie dostawy. Sprzedawca zobowiązuje się wysłać zamówienie w ciągu 5 dni roboczych licząc od końca dnia, w którym zaksięgowana została wpłata.
3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w
terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
5. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:

a. Za pośrednictwem Poczty Polskiej

b. Za pośrednictwem firm kurierskich

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

a. W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
b. W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Kopnica 37, 76-150 Darłowo niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia,
w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

12. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

a. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

b. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

c. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

d. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

e. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

f. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

g. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

h. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

§ 9 REKLAMACJE
1. W przypadku wystąpienia wady towaru kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

a. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny.
b. Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
c. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.
d. Żądać usunięcia wady.

3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.

4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres Kopnica 37, 76-150 Darłowo.

5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.

7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

8. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

a. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

b. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

c. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

d. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).

3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 11 PRAWA AUTORSKIE

Niektóre produkty umożliwiają Kupującemu umieszczenie własnych plików graficznych w tym fotografii. Kupujący korzystając z możliwości zamawiania wydruku z własnych materiałów, w szczególności plików graficznych i fotografii:

a. Oświadcza, że posiada prawa do wszystkich przesłanych plików;

b. Oświadcza, że przesłane pliki nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego;

c. Udziela Sprzedawcy nieograniczonej czasowo licencji na wykorzystanie przesłanego materiału graficznego w składanym zamówieniu oraz na utrzymaniu go w zasobach informatycznych Sprzedawcy. Klientowi z tytułu udzielenia Sprzedawcy powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie;

W przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich całą odpowiedzialność ponosi Kupujący. Jest on odpowiedzialny do zwolnienia Sprzedawcy z wszelkich roszczeń osób trzecich oraz zwrotu Sprzedawcy ewentualnie poniesionych kosztów w związku z dochodzeniem prawnym.

§ 12 ZASTRZEŻENIA

1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.

4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.


Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
InterPIX Paweł Książkiewicz
Kopnica 37, 76-150 Darłowo
adres e-mail: sklep@wyczaruj.pl
- Ja ......................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ..........................................................................................................................
– Imię i nazwisko Konsumenta ..................................................................................................................................
- Adres Konsumenta .................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.............................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data ............................................
(*) Niepotrzebne skreślić.

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM WYCZARUJ.PL
obowiązujący od 25.12.2014 do 24.05.2018

Wyczaruj.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie wyczaruj.pl, prowadzony przez firmę INTERPIX Paweł Książkiewicz, z siedzibą w Kopnica 37, 76-150 Darłowo, REGON: 320165785, NIP: 499-024-85-56.

1. Wyczaruj.pl prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko przez strony internetowe dostępne w domenie wyczaruj.pl. Nie ma możliwości składania zamówień drogą telefoniczną, ani innymi kanałami.

2. Klienci  mają możliwość korzystania z wyczaruj.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w wyczaruj.pl. Rejestracja Konta nie jest konieczna do składania zamówień. Świadczenie usług w ramach Konta na wyczaruj.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z InterPIX Paweł Książkiewicz dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie zgłoszenia chęci usunięcia Konta za pomocą formularza kontaktowego zawierającego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których InterPIX Paweł Książkiewicz jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w wyczaruj.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail, nowego hasła logowania, imienia oraz nazwiska. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczacej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a InterPIX Paweł Książkiewicz w ramach sklepu wyczaruj.pl., której przedmiotem są usługi świadczone na warunkach określonych w Regulaminie. InterPIX Paweł Książkiewicz  zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta z jakiegokolwiek lub bez powodu, bez konieczności informowania o tym Klienta.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w wyczaruj.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z wyczaruj.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne w wyczaruj.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych wyczaruj.pl są cenami brutto. Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon bądź faktura. Dowód sprzedaży jest dostarczany razem z zamówieniem.

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (lub firm kurierskich). Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w wyczaruj.pl w koszyku. Ceny transportu uzależnione są od ogólnej szacunkowej wagi zamówienia.

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a InterPIX Paweł Książkiewicz. dotycząca zakupu danego produktu w wyczaruj.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w wyczaruj.pl  jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach wyczaruj.pl, InterPIX Paweł Książkiewicz może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w wyczaruj.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Jedynym sposobem płatności jest wpłata na konto bankowe firmy InterPIX Paweł Książkiewicz.

11. Standardowy czas wysyłki wynosi do 3 dni roboczych licząc od końca dnia, w którym zaksięgowana jest wpłata. Wyjątkowo w sytuacjach awaryjnych czas wysyłki produktów może się wydłużyć jednak w takim przypadku wynosi nie więcej niż 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.

12. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach wyczaruj.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w zakładce „gwarancje” w opisie każdego produktu.
W przypadku gdy w polu „gwarancja” znajduje się informacja „serwis InterPIX”, produkt należy odesłać na adres siedziby InterPIX Paweł Książkiewicz podany przez pracownika Biura Obsługi Klienta bądź dostarczyć osobiście do siedziby InterPIX Paweł Książkiewicz.

Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt InterPIX Paweł Książkiewicz. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

13. InterPIX Paweł Książkiewicz odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

14. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą formularza kontaktowego. 

15. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że InterPIX Paweł Książkiewicz niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez InterPIX Paweł Książkiewicz albo nie wymieniono produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunięto.

16. InterPIX Paweł Książkiewicz rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni InterPIX Paweł Książkiewicz nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi InterPIX Paweł Książkiewicz.

17. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

18. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu wyczaruj.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu wyczaruj.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

19. Podane przez Klientów dane osobowe InterPIX Paweł Książkiewicz zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

20. InterPIX Paweł Książkiewicz może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach wyczaruj.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez InterPIX Paweł Książkiewicz, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w wyczaruj.pl  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

21. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo obowiązujące w Polsce.

ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka Ochrony Prywatności

1. InterPIX Paweł Książkiewicz przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. InterPIX Paweł Książkiewicz z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności InterPIX Paweł Książkiewicz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. InterPIX Paweł Książkiewicz sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem wyczaruj.pl.

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w wyczaruj.pl jest:

InterPIX Paweł Książkiewicz z siedzibą w Kopnica37, 76-150 DARŁOWO.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością InterPIX Paweł Książkiewicz w zakresie wyczaruj.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach wyczaruj.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.

5. Klienci mogą przeglądać wyczaruj.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

6. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w wyczaruj.pl  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.

7. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

9. W przypadku uzyskania przez InterPIX Paweł Książkiewicz wiadomości o korzystaniu przez Klienta z wyczaruj.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, InterPIX Paweł Książkiewicz może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.   

10. InterPIX Paweł Książkiewicz zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy InterPIX Paweł Książkiewicz zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez InterPIX Paweł Książkiewicz danych osobowych innemu niż InterPIX Paweł Książkiewicz administratorowi danych.

11. InterPIX Paweł Książkiewicz zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. InterPIX Paweł Książkiewicz zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. InterPIX Paweł Książkiewicz może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec InterPIX Paweł Książkiewicz lub też gdy InterPIX Paweł Książkiewicz uzyska i utrwali wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w wyczaruj.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

12. InterPIX Paweł Książkiewicz wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

13. InterPIX Paweł Książkiewicz stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z wyczaruj.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z wyczaruj.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.


ZAŁĄCZNIK nr 2
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:
InterPIX Paweł Książkiewicz
Kopnica 37
76-150 DARŁOWO

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

InterPIX Paweł Książkiewicz
Kopnica 37
76-150 DARŁOWO


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

 

 

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM WYCZARUJ.PL
obowiązujący do 24.12.2014 r.

 

 1. Sklep internetowy WYCZARUJ.PL, dostępny pod adresem internetowym www.wyczaruj.pl, prowadzony jest przez firmę INTERPIX Paweł Książkiewicz, z siedzibą w Darłowie, ul. O.D.Tynieckiego 2 lok.14, REGON: 320165785, NIP: 499-024-85-56.

 2. Sklep internetowy WYCZARUJ.PL prowadzi sprzedaż detaliczną oferowanych produktów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane wyłącznie przez stronę internetową.

 3. Produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 4. Ceny produktów oferowanych w sklepie internetowym WYCZARUJ.PL, podane na stronie internetowej www.wyczaruj.pl, są cenami brutto. Za każdy sprzedany produkt sklep internetowy WYCZARUJ.PL wystawia rachunek w przypadku gdy nabywcą jest firma lub paragon fiskalny w przypadku gdy nabywcą jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej.

 5. Sklep internetowy WYCZARUJ.PL dostarcza zamówione produkty za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich oraz Poczty Polskiej, przy czym w niektórych przypadkach istnieje możliwość osobistego odbioru zamówionych produktów w siedzibie firmy pod adresem InterPIX, ul. O.D.Tynieckiego 2 lok.14 76-150 DARŁOWO. Kupującego obciążają koszty dostawy zamówionych produktów. Koszty dostawy są ustalane na etapie składania zamówienia oraz prezentowane na stronie internetowej sklepu w formularzu zamówienia.

 6. Przy zakupie produktów oferowanych przez sklep internetowy WYCZARUJ.PL, możliwe są następujące formy płatności:

 • Wpłata na rachunek bankowy: 15 1140 2004 0000 3002 7500 0525. W celu identyfikacji Kupujący jest zobowiązany do podania w tytule wpłaty numeru zamówienia.

 1. Na stronie internetowej www.wyczaruj.pl, przy każdym oferowanym produkcie, podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia, wskazujący ilość dni roboczych jaka powinna upłynąć od momentu potwierdzenia zamówienia przez kupującego do chwili przygotowania zamówionego produktu i jego wysyłki. Realizacja zamówienia dla jednego kupującego na produkty o różnym czasie realizacji dokonywana jest po upływie najdłuższego z czasów realizacji podanych dla zamówionych produktów. 

 2. Sklep internetowy WYCZARUJ.PL zauważa, że na termin otrzymania przez kupującego zamówionego produktu składa się czas realizacji zamówienia oraz czas dostawy. W przypadku, gdy kupujący dokonuje płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu. Sklep internetowy WYCZARUJ.PL zastrzega, że nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązaniem się przez firmy kurierskie lub Pocztę Polską z umów obsługi przewozowej.

 3. W przypadku, gdyby kupujący zamierzał dokonać osobistego odbioru zamówionych produktów o możliwości odebrania zamówionego produktu, kupujący jest informowany drogą e-mailową. Kupujący jest zobowiązany do odbioru zamówionego produktu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji e-mail o możliwości jego odbioru we wskazanym punkcie odbioru osobistego. 

 4. Produkty oferowane przez sklep internetowy WYCZARUJ.PL posiadają obowiązującą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Czas gwarancji każdego oferowanego produktu jest zamieszczony w jego opisie na stronie internetowej www.wyczaruj.pl Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny tj. rzecz ruchomą sprzedaną przez sklep internetowy WYCZARUJ.PL kupującemu będącemu osobą fizyczną, która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z jej działalnością zawodową lub gospodarczą, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176, ze zm. – dalej jako „Ustawa o sprzedaży konsumenckiej”).

 5. Na podstawie art. 10 Ustawy o sprzedaży konsumenckiej, sklep internetowy WYCZARUJ.PL ponosi odpowiedzialność za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową przez okres dwóch (2) lat od wydania tego towaru kupującemu. Natomiast kupujący traci uprawnienia wynikające z Ustawy o sprzedaży konsumenckiej, jeżeli przed upływem dwóch (2) miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi sklepu internetowego WYCZARUJ.PLo tym fakcie. Do sprzedaży konsumenckiej nie mają zastosowania przepisy art. 556 – 581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, ze zm. – dalej jako: „Kodeks cywilny”).

 6. W przypadku niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań sklepu internetowego WYCZARUJ.PL, należy odesłać na koszt sklepu WYCZARUJ.PL, po wcześniejszym nadaniu zgłoszeniu numeru RMA, który można uzyskać wypełniając zamieszczony na stronie internetowej www.wyczaruj.pl formularz „Reklamacja”. Kupujący otrzyma informacje o rodzaju spedytora, oraz adresie na jaki należy wysłać reklamowany produkt podczas nadawania numeru RMA.

 7. W przypadku niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową kupujący ma prawo, żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep internetowy WYCZARUJ.PL nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

 8. Sklep internetowy WYCZARUJ.PL zobowiązuje się ustosunkować do żądań kupującego w terminie pięciu (5) dni od momentu zgłoszenia przez kupującego niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego produktu do siedziby sklepu WYCZARUJ.PL. Sklep internetowy WYCZARUJ.PL zastrzega, że w przypadku, gdy zajdzie konieczność przeprowadzenia dodatkowych ekspertyz technicznych przez firmy zewnętrzne, termin ten może zostać wydłużony do czternastu (14) dni. Jeżeli w ciągu czternastu (14) dni sklep internetowy WYCZARUJ.PL nie ustosunkuje się do żądań kupującego, oznacza to, że uznał te żądania za uzasadnione.

 9. W przypadku, gdy realizacja żądań kupującego związanych z niezgodnością towaru konsumpcyjnego z umową wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty takiej dostawy ponosi sklep internetowy WYCZARUJ.PL.

 10. Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271, ze zm.) kupujący, będący osobą fizyczną, która dokonuje zakupu produktów w sklepie internetowym WYCZARUJ.PLw celu niezwiązanym ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą ma prawo zwrotu zamówionych produktów w terminie dziesięciu (10) dni od dnia ich otrzymania bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy zawieranej na odległość. Prawo do zwrotu bez podania przyczyn nie ma zastosowania dla produktów personalizowanych czyli takich, którym nadano indywidualne cechy na zlecenie kupującego (np. nadruk napisu, obrazka itp.).

 11. W przypadku odstąpienia przez kupującego od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Skorzystanie przez kupującego z prawa odstąpienia od umowy zawieranej na odległość jest możliwe po nadaniu zgłoszeniu numeru RMA, który można uzyskać wypełniając na stronie internetowej www.wyczaruj.pl, formularz „Reklamacja. Informacje o rodzaju spedytora, oraz adresie na jaki należy wysłać produkt zostaną podane podczas nadawania numeru RMA. Kupujący jest zobowiązany dołączyć do przesyłki zwrotnej pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawieranej na odległość oraz numer rachunku bankowego, na który sklep internetowy WYCZARUJ.PL ma zwrócić dokonaną przez kupującego zapłatę za zakupiony produkt. Sklep internetowy WYCZARUJ.PL po sprawdzeniu czy zwrócony produkt spełnia wymagania, o których mowa w niniejszym punkcie wystawia kupującemu fakturę korygującą, którą listem priorytetowym wysyła do kupującego. Po otrzymaniu przez sklep internetowy WYCZARUJ.PL kopii faktury korygującej podpisanej przez kupującego, sklep internetowy WYCZARUJ.PL dokona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu (14) dni zwrotu zapłaty na rachunek bankowy wskazany przez kupującego. W razie dokonania przez kupującego jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

 12. Sklep internetowy WYCZARUJ.PL zastrzega, że kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość w wypadkach:

 1. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez kupującego ich oryginalnego opakowania,

 2. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

 3. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu oraz

 4. dostarczania prasy.

 1. Kupujący przed odebraniem przesyłki od kuriera jest zobowiązany sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności kupujący powinien zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane, kupujący powinien nie przyjmować przesyłki i jest zobowiązany w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sklepem WYCZARUJ.PL w celu wyjaśnienia sprawy. Sklep internetowy WYCZARUJ.PL zastrzega, że brak stwierdzenia przez kupującego nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń kupującego z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 2. Informacje znajdujące się na stronie internetowej www.wyczaruj.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej www.wyczaruj.pl, składa ofertę kupna określonego produktu oferowanego przez sklep internetowy WYCZARUJ.PL na warunkach podanych w opisie tego produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje z chwilą pisemnego potwierdzenia przez kupującego odbioru zamówionego produktu.

 3. Sklep internetowy WYCZARUJ.PL zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia złożonego przez kupującego, w sytuacji gdy historia współpracy z danym kupującym podważa jego wiarygodność i rzetelność.

 4. Administratorem danych osobowych podanych przez kupującego w formularzu zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.) jest firma InterPIX PAWEŁ KSIĄŻKIEWICZ, DARŁOWO, ul. O.D.Tynieckiego 2 lok.14. Kupujący dokonujący zakupów w sklepie internetowym WYCZARUJ.PL wyraża zgodę na przetwarzanie przez administratora jego danych osobowych w celu wykonania umowy kupna-sprzedaży, w tym do wystawienia rachunku. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany lub żądania zaniechania ich przetwarzania. Kupujący ma obowiązek aktualizowania swoich danych osobowych podanych w formularzu zamówienia niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Administrator ma prawo do weryfikacji podanych przez kupującego danych osobowych, w przypadku powzięcia uzasadnionej wątpliwości co do prawdziwości tych danych i zastrzega sobie możliwość czasowego zaniechania świadczenia usług do czasu potwierdzenia prawdziwości danych osobowych. Administrator nie udostępnia danych osobowych kupującego innym podmiotom z zastrzeżeniem przypadków wynikających z przepisów prawa.

 5. Niniejszy regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym WYCZARUJ.PL. Złożenie i potwierdzenie przez kupującego zamówienia na produkty oferowane przez sklep internetowy WYCZARUJ.PL jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.